INFINITY GLOVES STANDARD CUFFS

Materiał:

Polietylen PE-HD, udarność: kJ/m2, DIN EN ISO 179

Wytłumienie: Poron XRD- 15197-35

Taśma nośna polipropylenowa 40 mm, 30 mm, 20 mm i 10 mm

Styrogum utwardzony i zagęszczony, grubość 6mm – mankiet